Home
Ontwerp
Aanleg
Onderhoud
Fotoboek
Boomverzorging
Referenties
Contact
 


Aanleg

Tom Korbee werkt volgens afspraak, secuur en netjes. We houden de werkplek ten alle tijden netjes om de overlast tot een minimum te beperken. Voor alle voorkomende werkzaamheden hebben we de vakkennis in huis om deze om te zetten in vakwerk, uiteraard geleverd door specialisten. Of het nu gaat om bestrating, beplanting, houtconstructies, vijvers, gazons, verlichting, accessoires, beregeningsinstallaties, drainage, wij hebben de kennis en de contacten in huis om vakwerk te leveren.

Stap 1
Na uw definitief akkoord met de offerte en het werkplan van uw tuin ontvangt u een uitnodiging om ons bedrijf te bezoeken. Tom Korbee leidt u rond en stelt u voor aan de hoveniers die uw tuin aanleggen. Ook vindt de formele ondertekening van de opdrachtbevestiging plaats. Hierna nemen we een conceptplanning met u door en maken afspraken.

Stap 2
Wij maken afspraken met onze vaste leveranciers en onderaannemers, wanneer de benodigde materialen aangeleverd kunnen worden. Op grond hiervan wordt een definitieve planning opgesteld en aan u toegezonden.

Stap 3

De week voor de start bezoeken we uw tuin om de planning door te spreken. Tom Korbee overlegt met u de laatste details en informeert de buren over de aanstaande gebeurtenissen.

Stap 4

Tijdens de uitvoering zien de werkzaamheden er in chronologische volgorde ongeveer als onderstaand uit, de precieze omschrijving van de werkzaamheden en leveranties vindt u in het werkplan.


 ◦ Uitzetten
 ◦ Opruimen / opschonen, snoeien en afvoeren
 ◦ Grondwerk

 ◦ Verlichting en beregening
 ◦ Verharding

 ◦ Bouwkundige werken
 ◦ Grondverbetering
 ◦ Beplantingswerk
 ◦ Gazonaanleg
 ◦ Afwerking
 ◦ Oplevering


Tijdens de uitvoering onderhoudt Tom Korbee dagelijks contact met u. Hij bespreekt de voortgang, geeft toelichting 
op de werkzaamheden en beantwoordt al uw vragen. Hij nodigt u uit voor de deelopleveringen. In principe worden alle werkzaamheden die later niet meer zichtbaar zijn apart met u opgeleverd. Alle maten van ondergrondse leidingen en constructies vindt u op de uitvoeringstekening. Desgewenst maakt de Tom Korbee digitale foto’s van het leidingverloop en de constructies.

Stap 5
Bij oplevering van het project kijken we gezamenlijk of alles naar tevredenheid verlopen is. Wanneer nodig maken we meteen afspraken wanneer we de laatste puntjes op de i komen zetten.


   


 
 

| Contact | Design by Zuidplas Computers